تاريخ : یکشنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۱

اگر دورم زدیدارت دلیل بی وفایی نیست

 وفا آن است که نامت را همیشه زیر لب دارم

 

 اس ام اس عاشقانه - جملات عاشقانه - پیامک عاشقانه

 

 

 

فریاد از آن نرگس مستی که تو داری

 

آه از دل بیگانه پرستی که تو داری

اس ام اس عاشقانه - جملات عاشقانه - پیامک عاشقانه

 

 

تپیدن ، سوختن، در خاک و خون غلطیدن و مردن

 

بحمدالله که درد عاشقی تدبیرها دارد

اس ام اس عاشقانه - جملات عاشقانه - پیامک عاشقانه

 

 

سراغ یار می پرسم به هر کس می رسم اما

 

به خود آهسته می گویم که یا رب بی خبر باشد

اس ام اس عاشقانه - جملات عاشقانه - پیامک عاشقانه

 

 

 

رفت از نظر و، ز دل نرفت این غلط است

 

کز دل برود، هر آنکه از دیده برفت

 

 اس ام اس عاشقانه - جملات عاشقانه - پیامک عاشقانه

 

 

 

 رفیق بی وفا را کمتر از دشمن نمی دانم

 

شوم قربان آن دشمن که بویی از وفا دارد

اس ام اس عاشقانه - جملات عاشقانه - پیامک عاشقانه

 

 

 

شمع، گیرم که پس از کشتن پروانه گریست

 

قاتل از گریه بیجا گنهش پاک نشد

 

 اس ام اس عاشقانه - جملات عاشقانه - پیامک عاشقانه

 

 

 

عشق شیریست قوی پنجه و می گوید فاش

 

هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما

اس ام اس عاشقانه - جملات عاشقانه - پیامک عاشقانه

 

 

 

خواهی که که غریق بحر عشاق شوی؟

 

مشنو، منگر، مگو، میندیش، مباش

 

 اس ام اس عاشقانه - جملات عاشقانه - پیامک عاشقانه

 

 

 

پیداست حال دل ز پریشانیم ولی

 

هرکس سوال می کند انکار می کنم

اس ام اس عاشقانه - جملات عاشقانه - پیامک عاشقانه

 

 

 

غم من بداند آن کس که رخ تو دیده باشد

 

و گرت ندیده باشد، ز کسی شنیده باشد

اس ام اس عاشقانه - جملات عاشقانه - پیامک عاشقانه

 

 

 

 

ابر می بارد و می شوم از یار جدا

 

چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا؟

 

ابر، باران و من و یار ستاده بوداع

 

من جدا گریه کنان ابر جدا ، یار جدا

 

 

اس ام اس عاشقانه - جملات عاشقانه - پیامک عاشقانه

 

 

 

به ما گذشت نیک و بد، اما تو روزگار

 

فکری به حال خویش کن، این روزگار نیست

 

 اس ام اس عاشقانه - جملات عاشقانه - پیامک عاشقانه

 

 

 

شیشه با سنگ نمی سازد و ، مشتاقی بین

 

با دل سنگ تو دارد، چه مدارا دل من

 

ز پاره دل من، هیچ گوشه خالی نیست

 

کدام سنگدل، این شیشه برزمین زده است؟

اس ام اس عاشقانه - جملات عاشقانه - پیامک عاشقانه

 

 


برچسب‌ها: جملات عاشقانه 92, جملات عاشقانه 1392, جملات عاشقانه92, جملات عاشقانه1392, جملات عاشقانه 2013

ارسال توسط جملات عاشقانه