تاريخ : جمعه سی ام تیر ۱۳۹۱

جملات عاشقانه - sentences romance

 

 

 

 

 الهی تا زمین دارد حرارت

 

 به کام دل بماند این رفاقت

 

 

 

 

 

جملات عاشقانه - sentences romance

 

 

 

 گاه ازغروب بی عاطفه شب خسته شدی به یاد تنها کسی باش که به یادتوست

 

 

 

 

جملات عاشقانه - sentences romance

 

 

 

 

 زیر این سقف کبود ، زیراین شعله سنگین سکوت ، اگراز یاد تویادی نکنم میمیرم

 

 

 

 

جملات عاشقانه - sentences romance

 

 

 

 اتل متل صداقت/دل به تو کرده عادت/ برات دعا می کنم / اینه رسم رفاقت

 

 

 

 

 

جملات عاشقانه - sentences romance

 

 

 ای رفیق با وفا هر شب دعایت میکنم ، گر ندارم زانتیا فرقون سوارت می کنم

 

 

 

 

 

جملات عاشقانه - sentences romance

 

 

 

 دیگه از زغال دلسوخته تر داریم؟

 

 زغالتم

 

 

 

جملات عاشقانه - sentences romance

 

 

 

  باغبون برا داشتن یه گل سرخ نوکری هزارتا خار رو میکنه !! باغبونتم رفیق !

 

 

 

جملات عاشقانه - sentences romance

 

 

 

  کلاج ماشینتیم پاتو بزار روش خلاص شیم

 

 

 

جملات عاشقانه - sentences romance

 

 

 

 باد معدتیم فشار بیار هوا شیم

 

 

 

جملات عاشقانه - sentences romance

 

 

 

 قرمزی چشاتم نفازلین بریز فنا شیم

 

 

 

جملات عاشقانه - sentences romance

 

 

 

 پی پیتیم سیفونو بزن فناشیم

 

 

 

جملات عاشقانه - sentences romance

 

 

 

 

 بند کفشتیم گره بزن خفه شیم

 

 

 

 

جملات عاشقانه - sentences romance

 

 

 

 کش شلوارتم رفیق ولم کن تا آبروتو ببرم

 

 

 

جملات عاشقانه - sentences romance

 

 

 

 سیگارتیم بکش تا دود شیم

 

 

 

جملات عاشقانه - sentences romance

 

 

 

 زنگ در خونتم هر کس تو رو بخواد باید منو بزنه

 

 

 

 

جملات عاشقانه - sentences romance

 

 

 

 چروک لباستیم اتو بزنی هلاک شدیم!

 

 

 

 

جملات عاشقانه - sentences romance

 

 

 

 میگن نارنگی چون پوستش زود کنده میشه

 

 پیش مرگ همه ی میوه هاست !

 

 نارنگیتیم هلو !

 


برچسب‌ها: جملات غمناک عاشقانه, داستان غمناک, جملات غمناک, جدید ترین جملات غمناک, زیباترین جملات غمناک

ارسال توسط جملات عاشقانه